live chat

Tin Tức

Nếu bạn đang có kế hoạch chuẩn bị xây dựng một web site thì hãy đăng ký ngay tên miền cho web site của mình. Đừng chần chừ và do dự bởi vì mỗi ngày có trên " 30.000" tên miền internet được đăng ký trên khắp thế giới.

Một Số Từ Cơ Bản Trong Sử Dụng VPS

Một Số Từ Cơ Bản Trong Sử Dụng VPS

Một số từ cơ bản trong việc sử dụng vps, thuê vps mạng lại hướng dẫn sử dụng vps

(*) Trạng thái: Trạng thái hiện tại của VPS (online hay offline)

(*) Main IP Address: Ip chính của VPS (IP được cung cấp lần đầu khi mua VPS)

(*) SSH Port, SFTP Port: cổng truy cập giao thức SSH và SFTP

(*) FTP Port: cổng truy cập giao thức FTP

(*) VPS Name: ID của VPS (phục vụ việc hỗ trợ khách hàng)

(*) Host Name: Hostname của VPS

(*) SEO IP List: Những IP SEO đã được thêm vào VPS. (Đọc thêm: Đưa nhiều IP SEO vào VPS)
(*) Operating System: Hệ điều hành của VPS

(*) Disk Space ( Used / total): Dung lượng ổ cứng của VPS ( Đã sử dụng/ Tổng dung lượng)

(*) Virtualization Type: Công nghệ ảo hóa được sử dụng

(*) Mysql: MySQL đang chạy trên VPS

(*) Httdp: Httpd đang chạy trên VPS

(*) Vsftpd: Vsftpd đang chạy trên VPSvps

Click here

VPS Giá Rẻ - Nhiều sự lựa chọn IP